Snabb översikt över ”content” för konsulter och experter

Certus “Unedited” – 30-Day Content Challenge – Dag 5

Om du söker på ”Climate change” på google får du 137 miljoner träffar. Det finns alltså 137 miljoner sidor om klimatförändring. Potentiellt en av de största och viktigaste frågorna för mänskligheten.

Söker du på ”what is content marketing” får du 231 miljoner träffar.

Och söker du på ”what is social selling” får du 339 miljoner träffar.

Med andra ord är det många som funderar på hur de ska förhålla sig till det nästan uttjatade begreppet ”content”. Och det verkar viktigare än klimatförändring 🙂

Jag tänkte i denna bloggpost ge en översikt över vad ”content” är för konsulter och experter.

Om vi börjar med en definition. Content Marketing Institute har tagit på sig rollen att definiera vad content marketing är:

 

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.

 

Så vad betyder detta för konsult eller IT-företag och hur kan content marketing som begrepp och företeelse bidra till ekonomisk vinst?

De flesta förstår vid det här laget vad content är. Värdefull information i form av bloggposter, tips, artiklar, verktyg, rapporter, videos, instruktioner m m som i sig är värdefull för besökaren.

De flesta konsumerar själva sådant content nästan varje dag.

Många har börjat att själva producera content och sprida på olika sätt. På linkedin, bloggen eller via nyhetsbrev.

Trots detta upplever vi att just produktion av content är en av de största frågorna för många konsult och expertföretag just nu. Många verkar inse värdet men det är få som bemästrat processerna för att styra, producera och distribuera content på ett sätt så att det mätbart ger nya kunder och försäljning.

Det finns några vanliga hinder för att få till detta i praktiken:

 1. Hinner eller ”orkar inte” hålla i denna process (ingen tid allokerad)
 2. Psykologiska faktorer som hindrar (rädsla)
 3. Ser inte nyttan eller effekten i försäljning vilket minskar benägenheten att producera content (flöde eller process)
 4. Avsaknad av effektiva rutiner och processer för hur content skapas och distribueras (kunskap och kompetens)

För att content marketing ska fungera i konsult och expertföretag behövs därmed följande:

 1. Allokerad tid och budget (från ledningen, contentproduktion bör inte vara något ”frivilligt som vi uppmuntrar” lika lite som man säger att ”vi uppmuntrar alla att ringa kunder…frivillligt” i en systematisk säljprocess)
 2. Personerna som skapar content (ofta experterna) har vågat, provat och därigenom kommit över eventuella psykologiska hinder (”shaping” eller ”exponering” på psykologspråk)
 3. En tydlig process för hur content används i ett flöde som ger kunder och försäljning (se bloggpost om ”den digitala grundmodellen”)
 4. Kunskap om contentproduktion (jag får ta upp i senare bloggpost, detta är ett kapitel för sig)

Om vi kopplar till grundmodellen för digital försäljning som jag skrivit om i en tidigare bloggpost ser vi tydligt också hur content praktiskt har lite olika syften i processen:

 1. Skapa intresse hos följare (”clearly defined audience”) och etablera experter som en auktoritet inom sitt område (”valuable, relevant)
 2. Driva trafik till blogg, hemsida och landningssidor (”attract”)
 3. Bygga förtroende och relation över tid (epostlistor  -”retain”) och påverka dessa intressenter att ta kontakt och i slutändan köpa (”drive profitable customer action”)

Detta var en kort översikt och jag kommer att dyka ner mer i detalj kring content i kommande bloggposter.

 

 

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer