Spaning: 4 trender som ger problem för tjänsteföretag

Det är tyvärr många tjänsteföretag som går knackigt. De har kört fast och kommer inte vidare, tillväxten har avstannat eller så krymper de till och med. Det finns i min mening flera trender, drivna av digitaliseringen, som bidrar till problemen. Här är några:

1. Ökande konkurrens

Nya spelare med nya affärsmodeller dyker upp och konkurrerar. Det är numera möjligt, även för små företag, att synas och att leverera tjänster på nya sätt. Dessutom blir konkurrensen global eftersom kunden kan köpa från en leverantör i USA likväl som i Sverige.

2. Allt högre grad av specialisering

När allt fler spelare nischar sig så blir det svårt att konkurrera om du är för generell. Specialisering inger förtroende. Vad köper du själv helst: Säljcoaching från ett generellt managementbolag eller från ett företag som specialiserat sig på säljcoaching för chefer på mindre tjänsteföretag?

3. Större krav på resultat

Många konsultföretag idag betonar implementering vid sidan av strategi. Kunden vill ha resultat och få någonting konkret på plats som fungerar. Det blir således allt svårare att sälja ”tankearbete” i form av planer och strategier.

4. Allt svårare att få lönsamhet med kronor/timme-modellen

Att timpriserna pressas neråt är inget nytt. Många företag sitter dock ”fast” i kronor/timme-modellen. Trots ambitioner att ”höja sig i värdekedjan” så faller satsningarna för att företagen är byggda efter den traditionella konsultmodellen där grunden är beläggning snarare än kunddrivna erbjudanden.

Min slutsats är att digitaliseringen och ändrade köpmönster hos kunderna kommer att ställa mycket högre krav på en medveten och tydlig strategi för kunskapsföretag i alla storlekar.

Så vad är då alternativa strategier för kunskapsföretag? Läs mer här: Större krav på en tydlig strategi

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer