Tidsbrist – extra stort problem för konsultbolag

Har du någonsin känt dig frustrerad över att ni står och stampar på samma ställe, överväldigad av allt du måste få gjort eller bara känt dig allmänt trött?

Då är du inte ensam. I princip alla konsultbolagsägare jag träffar uttrycker brist på tid och fokus.

Extra uttalat är dilemmat i mindre konsultföretag. Det är mycket som ska göras och få som delar på bördan. Kanske ser ditt organisationsschema ut så här:

organisationsschema

Om du har ett lite större företag eller ett bolag tillsammans med andra, så kan du förhoppningsvis skriva några fler namn än ditt eget i organisationsschemat.

Ändå kvarstår faktum – i de flesta konsultbolag, står namnen på bolagsägarna (även om de delat upp jobbet sinsemellan) i alla rutorna.

Och så länge organisationsschemat liknar det ovan så är det svårt att få utväxling på din insats.

Värst för konsultföretag

Tidproblemet verkar vara extra uttalat på konsultbolag. Förmodligen för att:

  • Vi konsulter tycker att vi kan allt själva.
  • Vi vill vara operativa och delaktiga i såväl kundprojekt som den dagliga verksamheten i våra bolag

Många som startar konsultbolag är ”fostrade” i miljöer där detta premieras.

Det här är en styrka men också ett hinder. Priset brukar bli mycket jobb och lite fritid. Eller helt enkelt uteblivna resultat då saker inte ”hinns med”.

Många gånger lyckas konsultbolagsägare som saknar traditionell konsulterfarenhet bättre.

De kommer ofta från miljöer som är mer specialiserade, med ödmjukhet för varje funktions specifika expertis. Och där man arbetar mer med att kontinuerligt förbättra de interna processerna, vilket ökar effektiviteten och frigör tid.

Vi konsulter är snarare vana vid att jobba i projekt som tar slut, eftersom det är vad vi gör gentemot våra kunder.

Det kan alltså vara bra att påminna sig om att ett konsultbolag är en linjeverksamhet med processer som ska köras och utvecklas – kontinuerligt.

PDF: Största hindret för framgångPDF Största hindret för framgång

Den här bloggposten är ett utdrag ur vår rapport ”Det största hindret för framgång”. I den ger vi en djupare inblick till orsakerna bakom tidsbristen, vad rotorsaken är och olika sätt att adressera problemet. Här kan du ladda ner rapporten!

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer