Undersökning avslöjar de 5 största säljhindren för kunskapsföretag

Vi har frågat våra följare om deras största personliga utmaningar i arbetet just nu. Här är resultatet från undersökningen. Kolla om du känner igen dig i deras svar.

Undersökningen riktade sig mot ägare, ledare, konsulter och experter på kunskapsföretag. Det vill säga kunskapsintensiva företag (som konsultbolag, IT, utbildningsföretag och andra expertbolag) som oftast säljer komplexa tjänster Business to Business.

More...

Försäljning

De vanligaste utmaningarna inom försäljning är att:

 • Få till kundanskaffningen och hitta rätt typ av kund
 • Öka konverteringen till avslut (antal affärer efter möte och offert)
 • Uppföljning av prospects tar mycket tid och möda, speciellt när säljcyklerna är långa
 • Hinna hålla kontakt med sina kunder
 • Hitta kvalificerade leads på ett enklare sätt än idag

Digital marknadsföring

Inom digital marknadsföring och kommunikation tycker många att det är svårt att:

 • Ta fram content till en rimlig peng
 • Skapa aktiviteter som ger mätbara resultat
 • Få det att hända i praktiken
 • Stänga gapet mellan Marknad och Sälj
 • Hitta någon med rätt kompetens
 • Få igång marketing automation

Affärsutveckling och övrigt

Inom området övrigt och affärsutveckling ligger de främsta utmaningarna i att:

 • Prioritera mellan affärsmöjligheter
 • Skapa en innovationskultur som ger resultat
 • Prioritera sin tid
 • Hinna med allt
 • Kunna skifta fokus mellan t ex uppdrag och sälj, utveckling och leverans

Bli kvitt säljhindren

Att hinna med allt och att planera sin egen tid är en ständig utmaning. Den har vi inte någon enkel lösning på.

Men de två första områdena kan du få hjälp med!

Det finns nämligen flera orsaker till att kunskapsföretag har dessa utmaningar. Orsaker som många inte tänker och som går att åtgärda eller eliminera. Det här tar upp i vår nya workshop Digital Bootcamp 4.0.

Det är en halvdagsworkshop för dig som vill få koll på det digitala en gång för alla.
I Bootcamp utforskar vi hur ditt bolag kan dra nytta av digitala arbetssätt för att undanröja säljutmaningar. Och du börjar designa en säljmodell som passar era förutsättningar.

Läs mer om Digital Bootcamp 4.0 här​

Lämna en kommentar 0 kommentarer