Hjälp, vår hemsida suger! Igen!

Hur mycket krut ska man lägga på hemsidan egentligen?

Många företagare vi träffar vill göra om sin hemsida. De tycker att den är omodern och förlegad. Samtidigt oroar de sig för att kostnaderna ska skena iväg. Och risken är stor att hemsideprojekt blir både dyra och tar lång tid.

Det finns också faktorer som många missar i sina hemsideplaner, vilket gör att de lägger betydligt mer tid och pengar än de borde. Och ändå inte får nya kunder eller försäljning.

Därför är det viktigt att sätta rätt ambitionsnivå och se hemsidan i ett sammanhang.

Branschskillnader

Kraven på en hemsida varierar mellan olika branscher och olika typer av kunskapsföretag. Det är onödigt att bygga en mer avancerad sida än ni behöver. Samtidigt finns det en ”lägstanivå”. En hemsida som inte uppfyller hygiennivån för er bransch kommer göra att vissa kunder väljer bort er.

Här är i stigande ordning hur viktig och strategisk hemsidan är för försäljningen. Och därmed hur prioriterad hemsidan blir.

Generella resurskonsulter

För resurskonsultbolag (som hyr ut konsulter på kortare eller längre tid för att bemanna en roll hos kunden) är hemsidan mestadels en “order qualifier”. Det vill säga den behöver vara tillräckligt bra i innehåll och utseende för att inte skrämma bort potentiella besökare. Däremot har dessa företag inte så stor möjlighet att påverka köp med hjälp av hemsidan. De kan fokusera på att göra innehållet på sidan så lättnavigerat och kundanpassat som möjligt.

Nischade resurskonsulter (kompetens)

För resurskonsultbolag som specialiserat sig inom en nisch finns möjligheten att positionera sig som expert inom sitt kompetensområde. Dessa bolag kan använda hemsidan (i kombination med andra digitala kanaler och metoder) för att genom innehåll visa upp sin expertis, hjälpa besökaren med dennes problem och därmed bättre kvalificera sig som leverantör gentemot potentiella kunder.

Strategi och Managementkonsulter

Strategi och managementkonsultbolag säljer ofta komplexa tjänster och är beroende av relationsförsäljning. Det är låg sannolikhet för träff på Google efter sökord. Däremot kan de nå nya intressenter på sociala medier eller med annan onlineannonsering. Content är viktigt för att kunna visa sin kunskap och bygga förtroende. Det blir viktigt att få in e-postadresser för att kunna effektivisera kommunikation och relationsbyggande med flera. Hemsidan kan alltså bli en betydande hubb för digitala arbetssätt som genererar prospekts.

IT-konsulter inom drift, expertföretag

Beroende på grad av paketering av tjänster är hemsidan olika viktig. För rena resurskonsulter inom IT gäller det som sägs för första nivån ovan. För företag med paketerade tjänster finns större möjligheter att utveckla hemsidan. Dessa företag kan förmodligen få trafik (nya intressenter) både organiskt, via annonsering på nyckelord och via sociala medier. För bolag som kan nischa sig i målgrupp och kompetens och som kan paketera tjänster på olika sätt är potentialen stor för utveckling av hemsidan tillsammans med digitala arbetssätt.

Systemleverantörer

För systemleverantörer är det extra lämpligt med tänket kring digital prospektering. Eftersom köpcyklerna är långa och man säljer mot flera köpare så blir det viktigt med segmentering av köpare utifrån medvetandenivå, roll och behov. Därmed kan man behöva lägga mer krut på hemsidan till exempel med avseende på innehåll för olika segment. Mer avancerade leadgenereringssystem (som Marketing Automation) kan vara motiverat för de stora bolagen.

Utbildningsföretag

Utbildningsföretag har stora möjligheter att använda digitala metoder både i prospektering, faktiskt försäljning (direkt online) och i leverans av utbildning digitalt. Utbildningsföretag har väldigt stor potential och kan ofta försvara stora investeringar i hemsidan som del av sin kärnverksamhet.

Onlinetjänster

Företag med tjänster som säljs och levereras online har en modell som liknar e-commerce. Hemsidan är en integrerad del av tjänsten och därmed ytterst strategiskt viktig. Kraven på hemsidan är höga både i form av tydlighet i innehåll, attraktivitet i design och inte minst med tanke på konvertering i de olika stegen av köpprocessen.

Men… hemsidan är inte allt!

Ok låt oss säga att du hittar rätt ambitionsnivå för hemsidan utifrån branschperspektivet ovan. Det många missar är, som du kanske redan anat, att de ser hemsidan som ett isolerat projekt.

Sanning är att hemsidan allena sällan gör särskilt mycket för att driva försäljning. Däremot kan den bli ett viktigt nav i en digital plattform som ger nya kunder.

Alla pengar du och ditt företag lägger på hemsida, system, verktyg, färdighetsträning, content och kommunikation ska betala sig flera gånger om i nya kunder och försäljning. Om det inte gör det så ska du inte lägga en enda krona!

Det här är nog en av rotorsakerna till att många har sådan ångest när det gäller hemsidan.

De har ingen tydlig bild av hur de ska få tillbaka pengarna…

Vad är då lösningen?

1) Ta reda på hur hemsidan (och andra digitala insatser) ska generera ett positivt ROI. Intäktssidan i ditt business case.

2) Säkra att ni fördelar er budget på alla de delar som krävs för att få till ett systematiskt digitalt prospekterings- och säljflöde. Kostnadssidan av ditt business case.

 

PDF-rapport om försäljning för kunskapsföretagHur ett sådant digitalt prospekterings- och säljflöde kan se ut, det kan du läsa om i vår rapport: ”Framtidssäkra försäljningen för ditt kunskapsföretag”.

Den tar upp några vanliga säljutmaningar och ger en första introduktion till hur du kan använda digitala arbetssätt för att driva en mer systematisk säljprocess.

Den utgör också ett konkret exempel på det digitala arbetssätt du skulle kunna använda gentemot era kunder.

Klicka här för att ladda ner: Framtidssäkra försäljningen för ditt kunskapsföretag.

Trevlig läsning!

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer