Hur gör man i praktiken?

Tack för responsen på vår senaste rapport ”Det största hindret”. Det verkar som om många håller med om både hindret och lösningen. De synpunkter och frågor vi fått handlar framför allt om hur man ”får till det” i praktiken. Och ofta kopplat till områdena marknadsföring, försäljning och rekrytering.

Nu funderar vi över hur vi ska följa upp rapporten på bästa sätt. Det finns nämligen massvis att säga om exekveringen: ”best practice”, var man börjar och vilka vanliga fällor som finns. Låt mig börja med att svara på några inkomna kommentarer.

Jag skulle behöva en ”implementeringsplan” eftersom det svåra är att veta i vilken ordning man ska utveckla.

pil_300

Kommentar:
Bra synpunkt, detta är helt klart en av de största utmaningarna. Och det är viktigt att hitta den snabbaste vägen till målet. Det finns bra tankesätt inom det som kallas Theory of Constraints. Huvudtanken är enkel:

  • En organisation behöver ha ETT huvudmål som är överordnat allt annat till exempel tillväxt, lönsamhet eller något annat mål som ägarna valt.
  • En organisation har alltid EN huvudsaklig flaskhals som begränsar möjligheten att nå detta mål.
  • Det är därför ineffektivt att arbeta med flera förbättringar samtidigt.

I praktiken är det svårt att identifiera flaskhalsen men tankesättet kan hjälpa i prioriteringen. Det finns metoder för att hitta ”kedjan” av utveckling så att saker görs i rätt ordning. Men, som sagt, detta är helt klart en av de största utmaningarna, speciellt för självfinansierade bolag.

Vi har just nu valt att inte köra vissa processer, som rekrytering, och istället medvetet justerat ner våra tillväxtmål.

puzzle_300

Kommentar:
Detta är ett bra och insiktsfullt beslut. Ägarna har förstått att processerna måste ”köras” för att ge resultat, vilket kräver både tid och fokus. Därför gör de ett medvetet val och prioriterar lönsamhet före tillväxt.  Ägarna levererar förmodligen i projekt snarare än att lägga tid och pengar på rekrytering.

En vanlig problemsituation är nämligen när tillväxtmålen är höga men ägarna inte erkänner för sig själva att det krävs investering i tid och pengar för att nå dem. T ex kan det behövas att ägarlönerna dras ner under tillväxt, för att finansiera en utveckling och få en större uppsida senare. Det är vanligt att ägarna inte har en ekonomisk utvecklings- eller tillväxtplan där det är tydligt vilken ekonomisk investering som krävs och hur tillväxten ska realiseras.

Jag återkommer inom kort med fler kommentarer till feedback som vi fått om rapporten ”Det största hindret och hur du undviker det.”

Har du ännu inte läst rapporten, här är den igen!

 

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer