Vad gör andra inom digitala arbetssätt?

Om du funderar över det digitala och hur det kan hjälpa ditt företag att skapa nya kunder och merförsäljning – då kan förhoppningsvis den här bloggposten ge inblick och inspiration.

Här är några kundexempel. Dels från projekt där vi kickstartat företag i digitala arbetssätt. Men också från en så kallad Marketing Funnel, från ett projekt på temat Tjänsteutveckling och slutligen från området Contentproduktion.

Nykundsflöden

I våra projekt Digital Kickstart etablerar vi den digitala plattform som krävs för att kunna generera prospects och vi sätter ett första nykundsflöde på plats. Här är några kundexempel:

Indpro

Indpro är experter på outsourcing av IT och har kontor både i Sverige och Indien. De har precis lanserat ett nykundsflöde som ska locka nya prospects till en e-postlista via rapporten: Tre fallgropar vid outsourcing av IT till utlandet och hur du undviker dem

De har alltså skapat en direktkanal (e-post) till nya prospects och kan fortsätta att kommmunicera och ge värde till dessa över tid.

IP-Solutions

IP-Solutions utbildar och erbjuder konsulttjänster inom data och telecom. IP- Solutions valde att ta fram en kostnadsfri miniutbildning om Telco Cloud för att locka nya intressenter. Do you secretly wonder what Telco Cloud really is?

De sex avsnitten portioneras ut via mail med några dagars mellanrum, till varje person som registrerar sig, och stärker IP Solutions position som expert inom området.

Goodfellows

Goodfellows är en helhetsleverantör av IT-tjänster specifikt för entreprenörsföretag. För Goodfellows gjorde vi ett något annorlunda upplägg för att dra nytta av content från ett parallellt initiativ. Goodfellows har nämligen nyligen startat en seminarieserie om digitalisering tillsammans med Connect Väst.

Den här sidan lockar intressenter med videoinspelningar från seminarierna och annat material kring digitalisering. Seminarieserie i fem delar ”Digitalisering i framtidens tillväxtföretag”

Marketing Funnels

Ett upplägg som vi märker intresserar allt fler kunder är att skapa så kallade ”marketing funnels”. En sådan syftar till att attrahera nya prospects och sedan med kommunikation lotsa dem snabbare genom köpcykeln.

Marketing Funnel

Ett exempel är SAFE Education som utbildar personliga tränare. Här tog vi fram en inledande rapport och en efterföljande mailserie med sju mail. Rapporten är en guide med allmänna råd; Fem råd till dig som vill bli Personlig Tränare. De sista två mailen i serien består av ett säljmail och en inbjudan till informationsträff.

SAFE Education har idag (drygt 1 år efter lansering) drygt 2400 prospects på sin epostlista, initiativet har genererat mätbara säljresultat och gett en bra återbetalning på investeringen i plattform och arbetssätt.

Instegstjänster

Något som i högsta grad samverkar med digital marknadsföring och försäljning är tjänsteutveckling. Vi funderar själva mycket över hur vi ska  paketera instegstjänster som är attraktiva för kunden och sänker tröskeln för första köpet.

Under 2015 genomförde vi ett projekt för att ta fram två sådana instegstjänster för Netcompetence, en leverantör av system inom Talent Management. De har redan kommit långt i användningen av digitala arbetssätt men identifierade behovet av att komma in tidigare i kundens köpprocess och förkorta sina långa säljcykler.

Projektet levererade designen för två instegstjänster: En ”kom-igång-utbildning” inom e-learning och en mer strategisk ”audit” för HR-processerna. Utbildningen har nyligen lanserats och sålde slut på de första 30 platserna i princip omgående.

Contentproduktion

För många företag som vill etablera digitala arbetssätt är contentproduktionen ett hinder. Man orkar inte ”hålla i”. Det är synd eftersom konsulter och kunskapsföretag i grunden har mycket content som kan användas för att hjälpa kunder och prospects och skapa intresse för företaget.contentproduktion

Vi lägger en del tid på att utveckla processen för contentproduktion och ser en hel del potential. Många företag skulle enklare och snabbare kunna skapa intressant ”bas-content” genom att använda enkla format och verktyg.

Under det senaste halvåret har vi agerat outsourcad ”contentproduktionsavdelning” för Netcompetence och producerat 105 ”content pieces” i form av kortfilmer, audioavsnitt, bloggposter och checklistor. Grundcontent som bolaget kan använda under hela 2016.

Här är ett exempel på en av dessa 105 content pieces, i form av video: Hur får vi ut mest av vår utbildningsbudget?

Hoppas att dessa case kan ge dig inspiration och konkreta exempel på vad du och ert bolag kan göra inom digital kommunikation och marknadsföring!

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer