Vad gör tillväxtbolagen för att växa uthålligt?

Snabbväxarna är företag som växer minst 25% per år över sju bokslut (Ahrens Tillväxtlista). De dubblerar sin omsättning vart tredje år, de är lönsamma, uthålliga och växer av egen kraft.

Hur kan detta vara möjligt? Och vilka möjligheter har konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter Forskning och erfarenheter från hundratals snabbväxande företag har kartlagt 12 tillväxtfaktorer som förklarar hur snabbväxarna skapar marknad och organiserar verksamheten.

I den här bloggposten delar Magnus Burvall, Syntesia, med sig av sina erfarenheter av tillväxtbolag och hur företag kan påverka sina tillväxtkrafter.

Få växer snabbt

Låt oss börja med att slå fast att det är ett fåtal av landets företag som växer snabbt. Närmare bestämt ca 2.5% av alla företag. Du känner säkert till begreppet Gasellföretag. Sveriges Gaseller publiceras årligen i Dagens industri. Det handlar om 700 – 1 000 företag per år med en omsättning på minst 10 Mkr och som har dubblerat sin omsättning över tre år.

Men tyvärr är det väldigt få av Gasellföretagen som klarar av fortsatt snabb tillväxt. Faktum är att endast 1% av Gasellerna fortsätter att växa. För de Gaseller som klarar av att växa över två mätperioder, dvs 6 år, ser det däremot ljust ut. 80% av dessa fortsätter att växa uthålligt.

Snabbväxarna är tvärtom-företag

Snabbväxare är inte som alla andra. De fungerar och är organiserade på ett speciellt sätt. De är tvärtom-företag. De vågar gå mot strömmen. Äldreliv i Stockholm toppade Ahrens Tillväxtliga 2014 med en årlig tillväxt på 111,55%. Klarna är tvåa på listan med 98,43%.

Båda dessa är exempel på företag som ger kunden ett tydligt ”lyft” i sitt erbjudande. I Klarnas fall så löser de två problem för kunderna. Att människor är rädda att exponera sitt kreditkort på internet och att handlarna vill få betalt snabbt.

Snabbväxarna lyssnar på kundens ”verkliga behov”, inte det kunden ber om. De uppfinner inte utan är ofta en ”second mover” som inspireras av andra och snabbt kombi-innoverar egna erbjudanden utifrån befintlig teknik och lösningar.

Snabbväxarna är stadigast på ett ben och fokuserar på det de kan bäst. Snabbväxarna hatar byråkrati, men älskar ordning. Alla anställda tar ansvar och det finns en stor stolthet för företaget.

Snabbväxarna skapar marknad genom att erbjuda ett ”lyft” för kunden. Det kan vara en helt ny kalkyl. Som IKEA som byter kundtid mot pengar. Eller Nespresso som säljer en fin kaffemaskin till lågt pris mot kredittid genom att ta hem affären på kaffekapslarna.

Det kan handla om att sätta ”nya glasögon” på kunden. Hästens som lärde oss att man måste betala för att sova gott. Blårutigt överdrag så att gästerna kan se det genom den öppna sovrumsdörren.

Snabbväxarna tänker alltid ”x 10”. Fokusering ger volym, skräddarsytt kostar skjortan.

12 tillväxtfaktorer

Så varför är det här relevant för dig? Du kanske inte ens har ambitionen att växa eller åtminstone inte att växa snabbt. Men en sak är klar, ingen vill krympa.

Därför kan alla företag dra nytta av och lära sig av de snabbväxande bolagen. Inte minst för att skapa trygghet, stabilitet och ett välmående företag.

För att öka ditt företags tillväxtkraft krävs att du vet vilka faktorer som har betydelse för tillväxt och det går att avgöra vad som är ”rätt och fel” inriktning av faktorerna för att nå tillväxt.

Ahrens har definierat 12 faktorer för att göra en objektiv jämförelse mellan ett bolag och de bästa snabbväxarna. Jämförelsen är en objektiv ”benchmark” utifrån mängder av data från analyser av olika bolag.

De 12 faktorerna är:

 • Tillväxtstarka ägare
 • Tillväxtfinansering
 • Tillväxtutrymme
 • Tidsmonopol
 • Fokus
 • Marknadsskapande
 • Internationell kraft
 • Dynamisk effektivitet
 • Hårdmjuk styrning
 • Tältorganisation
 • Tillväxtledarskap
 • Ledningskraft

Vilka möjligheter har då konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter? Svaret är mycket stora. Exempel på områden är tjänstepaketering, affärsmodeller, marknadsstödjande insatser, digital försäljning, employer branding, företagskultur, arbetsprocesser, rutiner, metoder och verktyg.

Som verksam i ett entreprenöriellt företag har du och dina kollegor förmodligen redan passion och mod. Genom att addera kunskap om tillväxt och systematiska metoder så ökar chansen att ni att lyckas med er tillväxtresa.

Magnus Burvall, Syntesia AB

 

Magnus BurvallMagnus Burvall, Syntesia
Magnus har passion för tillväxtbolag och entreprenörsskap. Han började sin karriär som konsult på snabbväxaren Accenture och har därefter varit Vd för teknik- och IT-bolag med tillväxtambitioner. De senaste åren har Magnus byggt upp inkubatorer och Science Park´s med syfte att ge bästa förutsättningar, metoder och verktyg för snabbväxande företag.

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer