Digital Bootcamp – så här gick det

Strax innan jul avslutade vi workshopdelen av vår tjänst Digital Bootcamp. Nu sammanställer vi utvärderingar, feedback och lärdomar. Digital Bootcamp handlar om hur företagsledare kan minska säljstressen genom att skapa ett mätbart digitalt nykundsflöde som boostar den personliga försäljningen.

Vi hade plats för 15 företag i denna omgång. Platserna blev fullbokade redan i november och uppslutningen till workshoptillfällena var över 100% (några dök upp med två representanter).

Deltagarna var företagsägare eller ledare från såväl startups till väletablerade konsultbolag med över 150 MSEK i omsättning. Engagemanget hos deltagarna var fantastiskt och workshopen fick betyget 4.9 av 5.

Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att de fick en helhetsförståelse för den systematiska digitala process som skapar nya kunder.

Det verkar som om vi lyckades förmedla det som var målet med Digital Bootcamp. Att det finns nya enkla sätt att effektivt skaffa kunder med digitala metoder. Och att digitala arbetssätt kan göras mätbara så att de blir investeringar och inte kostnader för ägare och ledare.

I princip alla såg en tydligt potential i att komma igång, eller utveckla, det digitala för sina bolag och var väldigt inspirerade efter workshopen.

Deltagarna fick bland annat ta fram en blueprint för det digitala nykundsflödet i det egna bolaget. De funderade också på uppslag för content som ska locka nya intressenter till deras företag. De kom upp med många bra idéer.

Så här sade deltagarna

En av de mest uppskattade delarna av workshopen var hur man kan få ekonomisk mätbarhet i sin marknadsföring. Det vill säga hur man kan mäta kostnad och intäkt i varje steg i hela flödet – från den allra första kontakten med nya intressenter till att prospekts blir betalande kunder.

Vi tittade också på hur man räknar fram värdet hos en kund och hur mycket man då kan spendera för att få in nya kunder, i en självfinansierande ”snurra”.

Med sifferexempel blir det lättare att bedöma potentialen för det egna bolaget och det blir mer konkret hur de digitala satsningarna kan ge faktiskt försäljning.

Jag tror också att vi lyckades förmedla att det kan vara enklare att komma igång än vad många tror. Det som är svårt är att hitta och designa arbetssätt som är enkla och effektiva. Nyckeln är de ”best practices” som vi presenterade under workshopen. Som jag sagt tidigare. Det svåra är att göra det enkelt.

Här är några av deltagarnas egna kommentarer på frågan ”Vad är det viktigaste du tar med dig ifrån idag?”

”Helheten, att konceptet hänger ihop och att det är mätbart”

”Att det inte är så svårt”

”Hur man påvisar värdet av detta”

”Enkelheten, LCV-modellen (life time customer value), möjligheterna att skapa kunder billigare”

”Att denna metod är genomförbar och mätbar på ett konkret sätt”

”Jag har fått en modell för hur konkret få ihop det digitala OCH räkna på det. Grymt!”

Ansvarsfrågan viktig för alla bolag

Deltagarna såg självklart en del utmaningar och hade funderingar på nästa steg. Allt är enkelt när man kan det, men det kan verka svårt i början.

De lite större bolagen (med runt 100 MSEK eller mer i omsättning) har ofta en del resurser och kan satsa på utveckling. De har istället utmaningar i form av organisation och kompetens, mer komplexa frågor angående system, och de behöver öka och sprida kunskapen om nya arbetssätt till fler medarbetare.

De lite mindre företagen (från fåmansbolag till 100 MSEK i omsättning) brukar ha andra utmaningar i det organisatoriska. Hos dessa är det ofta få personer som innehar många olika roller inklusive hantering av marknadsföring och försäljning.

Kompetens, roller och ansvar är på olika sätt en kritisk fråga för alla bolag. Det gäller att få till en löpande digitala process som snurrar och går hela tiden. Denna process behöver bemannas rätt och kostnadseffektivt.

Workshoptillfällena har gett oss värdefulla insikter för hur vi ska kunna förmedla arbetssätten i ännu mer detalj och stödja de företagsledare som ser digitala arbetssätt som framtiden.

Vi håller på att utveckla några nya tjänster för att på olika sätt hjälpa företag att hantera de frågeställningar som dök upp bland deltagarna. Så håll utkik efter dem. Vi tror att de kommer att passa både större och mindre företag.

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer